SITOUMUKSEMME

Siitä lähtien, kun Ferrero perusti perheyrityksensä Italian Albaan vuonna 1946, yritys on tehnyt vahvoja sitoumuksia edistääkseen ihmisten ja koko maapallomme hyvinvointia. Huolenpitomme ulottuu ihmisiin, jotka ovat luoneet ja luovat edelleen Ferreron historiaa, tekevät työtä monipuolisen ja palkitsevan työpaikan eteen ja edistävät nuorten ja heidän perheidensä aktiivisia elämäntapoja. Lisäksi olemme sitoutuneet vahvasti kestäviin viljelykäytäntöihin, ympäristönsuojeluun ja paikallisyhteisöjen tukemiseen. Tämä suhtautumistapa on luontainen osa DNA:tamme. Sitä kuvaa symbolisesti kirje, jonka Michele Ferrero lähetti yrityksen työntekijöille vuonna 1957 astuessaan sen johtoon.

”Lupaan henkilökohtaisesti omistautua kaikessa toiminnassani ja tavoitteissani yhtiöllemme ja jatkaa matkaamme isäni ja setäni viitoittamaa tietä. Vakuutan teille, että olen tyytyväinen vasta, kun pystyn takaamaan teille ja lapsillenne turvallisen ja rauhallisen tulevaisuuden, mitä konkreettiset tosiasiat tukevat.”
Michele Ferrero

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Giovanni Ferrero johtaa konsernia edelleen samalla tiellä:

”Perinteet ja innovaatiot ovat luontainen osa Ferreron DNA:ta. Perinteitä voisi verrata jousipyssyyn, jos yritän löytää osuvan vertauskuvan. Mitä kauemmaksi taaksepäin vedämme jännettä, sitä kauemmas eteenpäin voimme ampua nykyaikaisuuden, visionäärisyyden ja innovatiivisuuden nuolen.”
Giovanni Ferrero