EVÄSTEITÄ KOSKEVAT PERIAATTEET

EVÄSTEITÄ KOSKEVAT PERIAATTEET

Määritelmät, ominaisuudet ja säädösten soveltaminen


Evästeet ja vastaavat teknologiat ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka lähetetään ja tallennetaan käyttäjien tietokoneille heidän ensimmäisen vierailunsa yhteydessä, ja ne lähetetään sitten takaisin noille sivustoille seuraavan vierailun yhteydessä. Evästeiden ansiosta sivustot muistavat käyttäjän toimenpiteet ja valinnat (kuten kirjautumistiedot, kielivalinnan, fonttikoot, näytön lisäasetukset jne.), jolloin niitä ei tarvitse valita uudelleen, kun sivustolle palataan selaamaan sen sivuja.

Evästeitä käytetään siksi IT-autentikointiin, istuntojen valvontaan ja tietojen tallentamiseen sivustolla vierailevien käyttäjien toiminnoista, ja ne voivat myös sisältää uniikin tunnisteen, jonka avulla sivuston käyttäjäkokemusta voidaan seurata tilastollisia ja markkinointia koskevia tarkoituksia varten. Navigoitaessa sivustolla käyttäjän tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen voidaan myös tallentaa evästeitä ja vastaavia teknologioita muilta sivustoilta ja verkkopalvelimilta kuin niiltä, joilla he vierailevat (nk. "kolmansien osapuolien" evästeet). Joitakin toimintoja ei voida suorittaa ilman evästeitä, jotka ovat joissakin tapauksissa tarpeen sivuston teknisen toiminnan kannalta.

Evästeitä on erityyppisiä, riippuen niiden ominaisuuksista ja toiminnoista, ja ne voivat pysyä käyttäjän tietokoneessa tai mobiililaitteissa eripituisen ajan: nk. istuntoevästeet poistetaan automaattisesti, kun suljet selaimen ja pysyvät evästeet pysyvät käyttäjän laitteessa ennalta asetettuun päivään asti.

Evästeiden käyttö ei aina edellytä nimenomaista etukäteistä suostumusta. Erityisesti tällaista suostumusta ei tarvita "teknisille evästeille", joita käytetään vain viestien siirtämiseen elektronisen viestintäverkon välityksellä tai jotka ovat ehdottoman välttämättömiä käyttäjän pyytämän palvelun tarjoamiseksi. Toisin sanoen, evästeille jotka ovat edellytys sivuston toiminnalle tai käyttäjän pyytämien toimenpiteiden suorittamiselle.

Teknisiä evästeitä, joille ei tarvita käyttäjän etukäteistä nimenomaista suostumusta, ovat: i) navigointi- tai istuntoevästeet (autentikointia varten); ii) toiminnalliset evästeet, joiden avulla käyttäjät voivat navigoida valikoitujen kriteerien perusteella (esimerkiksi kieli tai ostettavaksi valitut tuotteet) heille tarjottavan palvelun parantamiseksi.

Käyttäjien etukäteinen suostumus vaaditaan sen sijaan "analyyttisia" evästeitä ja "profilointievästeitä" varten, nämä ovat evästeitä, joiden tarkoitus on tuottaa analyyttisia tilastotietoja verkkosivuston käytöstä tai luoda käyttäjäprofiileja markkinointiviestien luomiseksi käyttäjien ilmaisemien mieltymysten perusteella.

Sivuston käyttämien evästeiden tyypit ja (pois)valinnan mahdollisuus

Sivustolla käytetään seuraavan tyyppisiä evästeitä, jotka voidaan (pois)valita (ja siis kytkeä ne pois päältä), poikkeuksena ovat kolmansien osapuolien evästeet, joiden kohdalla tulee seurata evästeiden valintaa ja poisvalintaa koskeviin menettelyihin johtavia linkkejä:
• Tekniset evästeet – istunto tai navigointi – ovat ehdottoman välttämättömiä Sivuston toiminnalle tai käyttäjien pyytämien sisältöjen ja palveluiden tarjoamiselle.
• Teknis-toiminnalliset evästeet, ts. ne joita käytetään määrättyjen Sivuston toimintojen aktivointiin ja määrättyihin valikoituihin kriteereihin (kieli tai ostettavaksi valitut tuotteet) tarjottavan palvelun parantamiseksi. VAROITUS: Sivuston teknisten ja/tai toiminnallisten evästeiden kytkeminen pois päältä saattaa aiheuttaa sen, että määrätyt Sivuston palvelut tai ominaisuudet eivät ole käytettävissä, ja saatat joutua muuttamaan tai syöttämään manuaalisesti joitakin tietoja tai valintoja aina vieraillessasi Sivustolla.
• Teknis-analyyttiset evästeet auttavat muodostamaan käsityksen siitä, miten käytät Sivustoa. Näiden evästeiden keräämiä tietoja voidaan käyttää vain koostemuodossa ja anonymisoituina.
• Kolmansien osapuolien evästeitä, ts. muiden kuin Ferreron verkkosivustojen tai palvelimien evästeitä, käytetään kolmansien osapuolien tarkoituksia varten, tähän sisältyvät profilointievästeet. Huomaa, että nämä kolmannet osapuolet, jotka on lueteltu alla vastaavin linkein tietosuojaperiaatteisiin, ovat omien evästeidensä keräämien henkilötietojen itsenäisiä rekisterinpitäjiä. Tästä syystä sinun tulee tarkistaa heidän tietosuojaperiaatteensa, tiedotteensa ja suostumuslomakkeensa (kyseisten evästeiden valinta ja poisvalinta), jotka on lueteltu alla:
• - [lisää relevantti linkki ]
• - [lisää relevantti linkki ]


Alla olevassa taulukossa kuvataan yksityiskohtaisesti kaikki verkkosivustolla www.ferrero.com käytettävät evästeet, mukaan lukien niiden täsmällinen tarkoitus. Me käytämme näitä evästeitä ainoastaan näissä evästeitä koskevissa periaatteissa ilmoitettuihin tarkoituksiin.

Evästeen nimi: AWSELB
Kategoria: Toiminnallinen
Tyyppi: Istunto
Tarkoitus: Käytetään konfiguroimaan Sticky Session -istunto, AWS kuormituksen tasain
Voimassaolo: Istunto

Evästeen nimi: JSESSIONID
Kategoria: Toiminnallinen
Tyyppi: Istunto
Tarkoitus: Tekninen eväste, New Relic
Voimassaolo: Istunto

Evästeen nimi:
PHPSESSID
Kategoria: Toiminnallinen
Tyyppi: Istunto
Tarkoitus: Tallentaa istunnon
Voimassaolo: Istunto

Evästeen nimi: lang
Kategoria: Toiminnallinen
Tyyppi: Ensimmäi-nen osapuoli
Tarkoitus: Käytetään sivuston kielen tallentamiseen
Voimassaolo: 1 vuosi

Evästeen nimi: __utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmt
Kategoria:Analytiikka
Tyyppi: Google (kolmas osapuoli)
Tarkoitus:Tallentaa, mistä käyttäjä siirtyi sivustolle, tallentaa määrän / ajan / edellisen / nykyisen käynnin, tarkistaa miten nopeasti käyttäjä poistuu sivustolta
Voimassaolo:
Istunto / 10 minuuttia / 12 tuntia

Evästeiden tarkastelu ja muuttaminen navigointiohjelmalla (selain)

Voit valita tässä kuvatun menettelyn avulla sallimasi evästeet ja voit sallia, estää tai poistaa (kokonaan tai osittain) evästeitä navigointiohjelman (nk. selain) toimintojen avulla. Jos kuitenkin kaikki evästeet tai osa niistä on estetty, Sivuston käyttö ei ehkä ole mahdollista tai osa Sivuston palveluista tai toiminnoista eivät ehkä ole käytettävissä tai ne eivät toimi oikein ja/tai sinun täytyy ehkä muuttaa tai syöttää manuaalisesti joitakin tietoja ja valintoja aina kun vierailet sivustolla.

Lisätietoja evästeasetusten tekemisestä selaimessa on näissä ohjeissa (linkkien päivitykset tulee tarkistaa säännöllisesti):

Internet Explorer
Firefox
Safari
Chrome

Estääksesi Google Analytics -evästeen, voit ladata ja asentaa Google Analytics opt-out browser add-on -lisäosan. Verkkosivuston käyttäjät, jotka eivät halua tietojaan raportoitavan Google Analytics JavaScriptin kautta, voivat asentaa Google Analytics opt-out browser add-on -lisäosan. Tämä lisäosa ohjeistaa Google Analytics JavaScriptiä (ga.js, analytics.js, and dc.js) estämään tietojen lähetyksen Google Analyticsille. Tämä selaimen lisäosa on saatavana useimpiin moderneihin selaimiin. Google Analytics opt-out browser add-on ei estä tietojen lähettämistä verkkosivustolle tai muihin verkkoanalytiikkapalveluihin. Lisätietoja lisäosasta Google Analytics opt-out browser add-on.

[Koska yllä kuvattu Google Analytics add-on toimii vain tietokoneiden selaimissa, voit harkita oman estomekanismin luomista näiden ohjeiden mukaisesti https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/ios/v3/advanced#opt-out]

Estä Google Analytics SDK:t napsauttamalla tästä [jos Google Analytics -evästeet lähetetään relevantin verkkosivuston kautta]