SITOUMUKSEMME KESTÄVIIN PALMUÖLJYN HANKINTAKÄYTÄNTÖIHIN

Kesäkuussa 2021 Ferrero päivitti alun perin vuonna 2013 julkaistun palmuöljyn peruskirjan. Uudessa peruskirjassa hahmotellaan tavoitteemme luoda palmuöljyteollisuus, joka tuottaa hyvinvointia ihmisille ja suojelee luontoa. Tavoitteemme on voittaa haasteet toimilla, jotka sitouttavat tavarantoimittajat ja ylittävät korkeat sertifiointistandardit. Peruskirjaa on kehitetty jatkuvan oppimismatkamme pohjalta, ja siinä esitetyt oivallukset ovat syntyneet sidosryhmiemme kanssa tehdyn tiiviin yhteistyön tuloksena. Mukana on ollut niin toimittajia, kansalaisjärjestöjä kuin akateemisia yhteistyökumppaneita.

Kutsumme sinut tutustumaan Ferreron palmuöljyperuskirjaan. Saat siitä lisätietoa sitoumuksistamme ja vaatimuksistamme, jotka perustuvat kolmeen kriittiseksi tunnistettuun strategiseen alueeseen. Palmuöljyalalla ympäristö- ja sosiaaliset kysymykset ovat usein syvään juurtuneita, monimutkaisia ja toisiinsa liittyviä, kuten: ihmisoikeudet, sosiaaliset käytännöt, ympäristönsuojelu, kestävä kehitys, toimittajien läpinäkyvyys.