SITOUMUKSEMME KESTÄVÄÄN KAAKAON HANKINTAAN

Kaakaoperuskirjassa esitetään visiomme aidosti kestävästä kaakaoteollisuudesta, joka jatkuvan kehittämisen tuloksena tuottaa hyvinvointia ihmisille, suojelee luontoa ja luo arvoa kaikille. Peruskirjassa hahmotellaan pitkän aikavälin sitoumuksemme, joihin sisältyy erityisiä keskipitkän aikavälin tavoitteita (2023).

Kutsumme sinut tutustumaan Ferreron kaakaoperuskirjaan, josta saat lisätietoa neljään pilariin perustuvista sitoumuksistamme ja vaatimuksistamme. Siinä kerrotaan, mitkä asiat ovat Ferrerolle ratkaisevan tärkeitä ja millaisia erityishankkeita on käynnistetty valittujen painopisteiden ja aloitteiden pohjalta. Näihin kuuluvat: kestävät elinkeinot, ihmisoikeudet ja sosiaaliset käytännöt, ympäristönsuojelu, jäljitettävyys, riskinarviointi ja läpinäkyvyys.