ARVOIHIN PERUSTUVA TOIMINTA

Konsernimme historian tarjoamalle vakaalle pohjalle rakennetut Eettiset ohjeet korostavat päätöstemme ja toimintamme arvopohjaa.

Eettisten ohjeidemme tarkoitus on selvittää mahdollisia toimintaamme koskevia epäselvyyksiä ja tutustuttaa kaikki henkilöstömme jäsenet konsernimme arvopohjaan.

Eettisen visiomme vahvistamisesta ja periaatteidemme, arvojemme ja vastuumme ilmaisemisesta on tullut entistäkin tärkeämpää. Eettiset periaatteemme ohjaavat toimintaamme markkinoiden ja etenkin kuluttajien suhteen niissä yhteisöissä, joissa yrityksellämme on toimintaa, henkilöstömme ja kaikkien yrityksemme sidosryhmien suhteen.

TULEVAN KÄYTTÄYTYMISEMME OHJAAMINEN

Vakaa tulevaisuus vaatii yhteisiä ponnisteluja ja kaikkien osallistumista. Meidän on puhallettava yhteen hiileen ja pyrkiä työssämme aina parempaan.
Henkilöstömme ansaitsee tunnustusta työstään, johon he investoivat aikaansa, ammattitaitoaan ja ideoitaan. Haluamme korostaa periaatteitamme ja arvojamme, joiden avulla tähänastinen menestyksemme on saavutettu.

Meidän on kuitenkin muistettava, että konsernimme saavuttama poikkeuksellinen, maailmanlaajuinen kasvu voi johtaa ristiriitaisuuksiin, ja siksi meidän on osattava tasapainotella vapauden ja sääntöjen, luovuuden ja vastuun sekä yksilöiden aloitteiden ja kollektiivisten suojelutoimenpiteiden välillä.

Tässä yhteydessä Eettiset ohjeemme tarjoavat meille mahdollisuuden vahventaa jo vakiintunutta huippuosaamistamme ja luoda oppaan, eräänlaisen "kompassin", joka ohjaa tulevaa käyttäytymistämme sekä konsernin sisällä että ulkopuolisten toimijoiden suhteen.