VASTUULLINEN VIESTINTÄ AUTTAA TEKEMÄÄN TIETOON PERUSTUVIA VALINTOJA

Ruokavalioon, ravitsemukseen ja liikuntaan kohdistuva kasvava maailmanlaajuinen huomio on erittäin merkittävä asia kansainväliselle elintarvike- ja juomayhteisölle, johon Ferrero kuuluu.

Vastuullinen kaupallinen viestintä voi auttaa kuluttajia tekemään asianmukaisia valintoja ostamiensa ja käyttämiensä elintarvikkeiden suhteen osana terveellistä ja aktiivista elämäntapaa. Teollisuudella voi olla tärkeä rooli kaupallisessa viestinnässä, joka on sopusoinnussa hyvän ravitsemuksen, tasapainoisen ruokavalion, fyysisen aktiivisuuden ja henkilökohtaisten valintojen periaatteiden kanssa.

International Food & Beverage Alliance

Kansainvälisen elintarvike- ja juomaliiton (International Food & Beverage Alliance, IFBA) jäsenenä sitoudumme muiden johtavien elintarvikeyritysten kanssa itsesääntelyyn ja noudatamme Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) hyväksymää "vastuullisen elintarvike- ja juomamarkkinointiviestinnän kehystä" sekä asiaankuuluvia alueellisia ja kansallisia itsesääntelyohjeistoja.

World Federation of Advertisers

Ferrero kuuluu myös kansainväliseen World Federation of Advertisers (WFA) -järjestöön, joka edistää vastuulliseen mainontaan liittyviä hyviä ja tehokkaita käytäntöjä.

Uskomme, että tehokas itsesääntely palvelee kuluttajien etua tarjoamalla totuudenmukaista ja täsmällistä viestintää. Tiedostamme myös, että on tarpeen valvoa ja muuttaa mainoksia, jotka eivät ole näiden sitoumusten mukaisia.

EU Pledge

Euroopan unionissa Ferrero on EU Pledge -sitoumuksen perustajajäsen ja sitoutuu välttämään alle 13-vuotiaille lapsille suunnattua tuotemarkkinointiviestintää. Sitoumuksen avulla yksityishenkilöt ja organisaatiot voivat ilmoittaa mahdollisista tapauksista, joissa jäsenten kaupallinen viestintä ei noudata sitoumuksiaan. Tarkempia tietoja on saatavilla täältä.Klikkaamalla tästä voit ladata "Ferreros mainontaa ja markkinointia koskevat periaatteet" -asiakirjan täydellisen version.