AVAINLUVUT

Konsernin kasvu 2016/2017

GLOBAALI TODELLISUUS

Ferrero Group hyväksyi konsernitilinpäätöksen 31. elokuuta 2017 päättyneelle vuodelle, liikevaihto oli 10,5 miljardia euroa

Ferrero International S.A., Ferrero Groupin pääyhtiö, hyväksyi konsernitilinpäätöksen 31. elokuuta 2017 päättyneelle vuodelle. Tänä ajankohtana konserniin kuului 91 yhtiötä maailmanlaajuisesti, toimivia tuotantolaitoksia oli 23. Konsernin tuotteita myydään suoraan tai valtuutettujen jälleenmyyjien kautta yli 170 maassa.
Globaaleista epävarmuustekijöistä ja alan kohtaamista haasteista huolimatta konserni onnistui ylläpitämään ja tehostamaan toimintaansa vuoden 2016/2017 aikana. Ferrero Group jatkoi investointien lisäämistä ikonisiin brändeihinsä ja korkean käyttökatteen ylläpitoa sekä sisäisten T&K-toimintojen vahvistamista.

Konserni, jonka hallituksen puheenjohtaja on Giovanni Ferrero ja toimitusjohtaja Lapo Civiletti, saavutti 10,5 miljardin euron liikevaihdon. Tämä on 1,5 % enemmän kuin edellisenä vuonna, jolloin konsernin liikevaihto oli 10,3 miljardia euroa.
Valmiiden tuotteiden myynti kasvoi 2,2 % (2,5 % kiinteillä kursseilla) eurooppalaisten markkinoiden kuten Saksan, Puolan, Iso-Britannian ja itäisen Euroopan maiden vahvan tuloksen ansiosta, Italiassa ja Ranskassa myynti pysyi edellisen vuoden tasolla. Amerikan maista nettomyynti kasvoi eniten Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa.

HYVÄT TUOTTEET, HYVÄT TULOKSET

Valmiiden tuotteiden nettomyyntiä kasvattivat erityisesti NUTELLA®, Ferrero Rocher, Kinder Surprise, Kinder Joy, Kinder Bueno ja Tic Tac.

Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä vuonna 2016/2017 oli 30 305 eli suurempi kuin vuonna 2015/2016, jolloin keskimääräinen henkilöstömäärä oli 29 206. Henkilöstömäärä oli 31. elokuuta 2017 34 543 työntekijää, 31. elokuuta 2016 henkilöstömäärä oli 32 990.

KEHITYS JA KASVU

Konserni jatkoi myös tänä vuonna investointeja tehtaiden, tuotantolaitosten ja laitteiden parantamiseksi ja kehittämiseksi yrittäjyyttä ja yhteiskunnallisia sitoumuksia koskevien sitoumustensa ja yritysstrategioidensa mukaisesti. Keskeiset yritysstrategiat johtivat tuotevalikoiman laadun ja kilpailukyvyn jatkuviin parannuksiin samalla kun kiinnitimme jatkuvasti huomiota tuotteiden tuoreuteen, elintarviketurvallisuuteen ja ympäristöasioihin, joihin Ferrero Group on vahvasti sitoutunut.

Tilivuoden 2016/2017 aikana konserni vei myös päätökseen Fannie May Confections Brands, Inc.:n ja Harry London -suklaabrändien oston 1-800-FLOWERS.com, Inc.:ltä. Ferreron ja Fannie Mayn yhdistyminen on tärkeä strateginen ja kulttuurinen askel, joka perustuu pitkäaikaisiin perheyhtiön perinteisiin ja laadukkaisiin brändeihin.

Konserni jatkoi strategiansa mukaista teknologista kehitystyötä laajentamalla tuotantokapasiteettiaan, pääomainvestoinnit olivat yhteensä 744 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 631 miljoonaa euroa). Pääomainvestointien kokonaismäärästä merkittävin osa kohdistui kiinteistöihin, tuotantolaitoksiin ja laitteisiin (660 miljoonaa euroa, edellisenä vuonna 552 miljoonaa euroa) pääosin Italiassa, Saksassa, Puolassa, Kanadassa ja Luxemburgissa.