VASTUULLINEN VIESTINTÄ - TIETOISET VALINNAT

Ihmiset kautta maailman ovat alkaneet kiinnittää enemmän huomiota ruokavalioon, ravintoon ja yleiseen hyvinvointiin. Asialla on suuri merkitys ruuan ja juoman tuottajille, ja siten myös Ferrerolle.

Uskomme vastuullisen mainonnan pystyvän auttamaan kuluttajia tekemään oikeat valinnat ruokavalionsa suhteen ja ymmärtämään ravinnon, ruokavalion ja urheilun merkityksen terveille elintavoille. Ruoka-aineteollisuus voi vaikuttaa kuluttajien tekemiin valintoihin mainonnalla, joka korostaa ravinteikkaan ruuan, tasapainoisen ruokavalion, urheilun ja henkilökohtaisten valintojen merkitystä.

Globaalina toimijana Ferrero noudattaa kansainvälisen kauppakamarin, ICC:n “tulkintaohjetta elintarvikkeiden ja juomien vastuullisesta markkinointiviestinnästä”ja siihen perustuvia paikallisia ja itsesäätelyohjeita.
Ferrero tiedostaa täytäntöönpanomekanismien tarpeen sellaisten mainosten välttämiseksi tai muuttamiseksi, jotka eivät noudata yllä mainittuja itsesäätelyvaatimuksia.


Ferrero uskoo markkinointiviestinnän tehokkaan itsesäätelyn saavan aikaan arvokkaan viitekehyksen, joka palvelee kuluttajan etua parhaiten tarjoamalla heille rehellistä ja oikeaa tietoa.

Tämän vuoksi Ferrero onkin sekä itsenäisesti että eri järjestöjen jäsenenä (esim. WFA, mainostajien liittojen kattojärjestö World Federation of Advertisers, ja IFBA, kansainvälinen elintarvike- ja juomavalmistajien liitto International Food & Beverage Alliance) aktiivisesti mukana edistämässä itsesäätelyprosessin noudattamista sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Lataa Ferreron mainonta- ja markkinointiperiaatteet ""Ferrero Advertising and Marketing Principles tästä >