YHTEISET ARVOMME LUOVAT ARVOA

Ferrero-konsernille yhteiskuntavastuu on aina merkinnyt ihmisistä ja paikallisyhteisöstä välittämistä - välitämme työntekijöistämme ja entisistä työntekijöistämme, kuluttajista, perheistä ja paikallisyhteisöistä. Nämä yhteiskuntavastuun periaatteet ovat ohjanneet Ferreron toimintaa aina sen alkuajoista saakka.

Ferrero-konsernin kestävyysajattelu perustuu yhteiskuntavastuustrategiaamme: “Yhteiset arvomme luovat arvoa”.

Ferrerolle yhteisen arvon luominen tarkoittaa toimintatapaa, joka koskee toimitusketjun kaikkia vaiheita: välitämme niistä ihmisistä, jotka ovat osallistuneet ja osallistuvat edelleen konsernin historian tekemiseen, tuemme paikallisyhteisöjä, edistämme nuorten ja heidän perheidensä aktiivista elämäntapaa, olemme sitoutuneet kestäviin viljelymenetelmiin ja ympäristönsuojeluun.

Yrityksemme yhteiskuntavastuustrategia jaetaan kahteen pääalueeseen: Ihmiset ja Planeetta.

IHMISET


Ferrerolle asiakaskeskeisyys ei ole pelkästään arvo, vaan jokapäiväinen käytännön asia. Asiakaskeskeisyytemme pohjaa kaupalliset päämäärämme ylittävään vastuuntuntoon, joka näkyy käytännössä ravitsemuksellisessa strategiassamme, jatkuvassa innovoinnissa, tuotteidemme laadussa, tuoreudessa ja turvallisuudessa sekä vastuullisessa ja läpinäkyvässä viestinnässämme. Ferrero haluaa myös olla osallisena nykyisten ja entisten työntekijöidensä elämässä ja niissä yhteisöissä, joissa yrityksellämme on toimintaa. Tämä sitoumuksemme näkyy myös Ferreron säätiön toiminnassa ja Afrikassa ja Aasiassa toimivassa Michele Ferrero Entrepreneurial Project -ohjelmassa. Konserni jatkaa myös aktiivisen elämäntavan edistämistä nuorille ja heidän perheilleen suunnatun, globaalin Kinder+Sport “Liikkumisen iloa” -ohjelman myötä.

PLANEETTA


Ferrero-konserni haluaa seurata ja parantaa toimintansa vaikutuksia koko toimitusketjun osalta huolehtimalla siitä, että tuotannon pääraaka-aineet ovat kestävästi tuotettuja. Konserni on myös sitoutunut ympäristöä kunnioittaviin tuotantotapoihin ja käyttää parasta saatavilla olevaa teknologiaa varmistaakseen, että energiaa, raaka-aineita ja luonnonvaroja käytetään tehokkaasti ja vesivaroja vastuullisesti ja kohtuudella. Ferrero tiedostaa ympäristövastuunsa ja on siksi vahvasti sitoutunut ympäristövaikutustensa minimoimiseen koko arvoketjun osalta, raaka-aineista aina tuotantolaitoksiin ja logistiikkaan saakka.