AVAINLUVUT

Konsernin kasvu 2017/2018

GLOBAALI TODELLISUUS

Ferrero Group hyväksyi konsernitilinpäätöksen 31. elokuuta 2018 päättyneelle vuodelle, liikevaihto oli 10,7 miljardia euroa

Ferrero International S.A., Ferrero Groupin pääyhtiö, hyväksyi konsernitilinpäätöksen 31. elokuuta 2018 päättyneelle vuodelle. Tänä ajankohtana Ferrero-konserniin kuului 94 yhtiötä maailmanlaajuisesti, toimivia tuotantolaitoksia oli 25. Konsernin tuotteita myydään suoraan tai valtuutettujen jälleenmyyjien kautta yli 170 maassa.

Globaaleista epävarmuustekijöistä ja alan kohtaamista haasteista huolimatta konserni onnistui ylläpitämään ja tehostamaan toimintaansa vuoden 2017/2018 aikana. Ferrero Group jatkoi investointien lisäämistä ikonisiin brändeihinsä ja korkean käyttökatteen ylläpitoa sekä sisäisten T&K-toimintojen vahvistamista.

Konserni, jonka hallituksen puheenjohtaja on Giovanni Ferrero ja toimitusjohtaja Lapo Civiletti, saavutti 10,7 miljardin euron liikevaihdon. Tämä on +2,1% enemmän kuin edellisenä vuonna, jolloin konsernin liikevaihto oli 10,5 miljardia euroa.

Valmiiden tuotteiden myynti kasvoi 3,5 % (6,8 % tasaisilla kursseilla), kasvun taustalla oli pääosin vahva myynti Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Puolassa, Iso-Britanniassa ja USA:ssa.


HYVÄT TUOTTEET, HYVÄT TULOKSET

Valmiiden tuotteiden nettomyyntiä kasvattivat erityisesti Nutella, Ferrero Rocher, Kinder Joy, Kinder Bueno ja Kinder Chocolate.

Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä vuonna 2017/2018 oli 31 748 eli suurempi kuin vuonna 2016/2017, jolloin keskimääräinen henkilöstömäärä oli 30 305. Henkilöstömäärä oli 31. elokuuta 2018 35 146 työntekijää, 31. elokuuta 2017 henkilöstömäärä oli 34 543.


KEHITYS JA KASVU

Konserni jatkoi myös tänä vuonna investointeja tehtaiden, tuotantolaitosten ja laitteiden parantamiseksi ja kehittämiseksi yrittäjyyttä ja yhteiskunnallisia sitoumuksia koskevien sitoumustensa ja yritysstrategioidensa mukaisesti. Keskeiset yritysstrategiat johtivat tuotevalikoiman laadun ja kilpailukyvyn jatkuviin parannuksiin samalla kun huomiota on myös jatkuvasti kiinnitetty tuotteiden tuoreuteen, elintarviketurvallisuuteen ja ympäristöasioihin, joihin Ferrero Group on vahvasti sitoutunut.

30. maaliskuuta 2018 Ferrero Group ilmoitti ostavansa Nestlé USA:n suklaatuotteiden liiketoiminnan. Joitakin ikonisia amerikkalaisia brändejä kuten Butterfinger®, BabyRuth®, 100Grand® ja Raisinets® sekä yksinomaiset oikeudet Crunch®-brändiin Yhdysvaltain markkinoilla siirtyivät osaksi Ferreron brändiportfoliota. Yrityskauppaan sisältyi myös kaksi tuotantolaitosta Illinoisissa.

Konserni toteutti teknologisen kehittämisen strategiaansa laajentamalla tuotantokapasiteettiaan, pääomainvestoinnit olivat yhteensä 673 miljoonaa euroa. Pääomainvestointien kokonaismäärästä merkittävin osa kohdistui kiinteistöihin, tuotantolaitoksiin ja laitteisiin (596 miljoonaa euroa) pääosin Italiassa, Saksassa, Kanadassa, Puolassa ja Belgiassa. Konserni jatkoi myös merkittäviä pääomainvestointeja Luxemburgissa uuden pääkonttorin rakentamista varten.