SÄÄTIÖ

ALKUPERÄ


˝Haluaisin, että kanssani innovatiivisia tuotteita kehittäneillä henkilöillä olisi käytössään fyysistä tilaa ja resursseja, jotta he voisivat jatkaa uusien asioiden oppimista ja jotta heidän oppimansa asiat vuorostaan hyödyttäisivät muitakin. ˝

˝On täysin virheellistä ajatella, että ikääntyminen ja eläkeikä olisi aktiivisen elämän rajapyykki .
Ehkä nykypäivän asenteet eläkeikäisiä kohtaan juontavat juurensa materialismiin ja tuotantokapasiteettiin perustuvasta mentaliteetista, joka ei huomioi henkisiä arvoja ja kokemusta, viisautta ja humanismia, joita vanhemmalle henkilölle on kertynyt vuosien aikana ja joka voidaan välittää nuorille… ˝

˝Nämä näkökohdat ovat ruokkineet omaa ja perheeni päätöstä käsitellä näitä asenteita Ferrero Groupin sisällä. Tämä johti siihen, että loimme lukuisten kollegoiden työntekoa, itsensä likoonpistämistä, vastuuntuntoa ja arvokasta uskollisuutta kunnioittavan säätiön.˝


Michele Ferrero, Alba 28. lokakuuta 1983

˝ Työskentele, luo ja lahjoita˝


Nämä ovat Michele Ferreron toivomuksesta Albassa vuonna 1983 perustetun Piera, Pietro and Giovanni Ferrero-säätiön ohjenuorat.

Säätiö toimii väsymättömästi, innostuksella ja sitoumuksella. Sen työ kattaa sosiaalisen yhteisvastuun ja kulttuurin ja se korostaa ihmisyyden parhaita puolia.

Sosiaalisen tuen alueella Ferrero-säätio tarjoaa terveydellistä ja sosiaalista tukea entisille työntekijöille, jotka työskentelivät yrityksessä yhtäjaksoisesti ainakin 25 vuoden ajan. Säätiö edistää entisten työntekijöidensä koulutukseen, luovuuteen ja vapaa-aikaan liittyviä aloitteita.

Kulttuuriala toisaalta edistää toimintoja taiteiden, tieteen, historian ja kirjallisuuden aloilla järjestämällä konferensseja, kokoontumisia , seminaareja ja näyttelyitä. Erityisesti tavoitteena on tuoda esiin persoonallisuuksia ja sellaisten henkilöiden työtä, joilla on linkki Alban ja Piemonten alueeseen, kuten Macrino d'Alba, Elvio Pertinace, Beppe Fenoglio, Pinot Gallizio, Pietrino Belli, Roberto Longhi ja Giuseppe Vernazza; heistä jokaisesta on tehty näyttely, konventio tai julkaisu.

Lisätietoja: www.fondazioneferrero.it

TYÖNTEKIJÖITÄ VARTEN

TYÖNTEKIJÖITÄ VARTEN

Alusta lähtien Ferreron yrityshenki on rakennettu vahvoille arvoille ja heijastanut yrityksen alkuperää ja historiaa. Näiden arvojen mukaisesti ihminen on luonnollisesti yrityksen keskiössä.

Tähän pohjautuen Ferrero tavoittelee kunnianhimoista sosiaalista politiikkaa, jonka tavoitteena on työntekijöiden hyvinvointi. Tätä prosessia ohjaa kaksi keskeistä periaatetta: yrityksen pysyvän kasvun tavoite ja halu edistää työntekijöidensä kehittymistä.

Viime vuosina tätä sosiaalista hanketta on toteutettu Ferrero Ranskassa luomalla sosiaalinen organisaatio työntekijöitä varten ja avaamalla yrityksen oma päiväkoti ja miniklubi, jotka auttavat vanhempia lastenhoitoon liittyvissä asioissa.
Esimerkiksi Meksikossa Ferrero on perustamassa korkeakouluopiskeluun tähtäävää apurahaohjelmaa, Ecuadorissa ja Argentiinassa työntekijät saavat alennuksia supermarketeissa, Ferrero Luxemburg on rakentanut viisiosaisia jalkapallo- ja tenniskenttiä urheilusta nauttiville työntekijöilleen.

Ja tässä on vain pieni osa Ferreron ympäri maailmaa toteuttaneista aloitteista!

Lue yhteiskuntavastuuraportti 2008–2009 >
Lue yhteiskuntavastuuraportti 2009–2010 >
Lue yhteiskuntavastuuraportti 2011 >
Lue yhteiskuntavastuuraportti 2012 >

SOSIAALISET ALOITTEET

YRITYKSEN SOSIAALISET ALOITTEET

Ferrero Social Enterprises ovat täysimittaisia ˝yrityksiä˝, joiden toiminta perustuu puhtaasti yrittäjyyden käsitteelle; toisin sanoen niiden tavoite on tehdä voittoa.

Ne toimivat kuitenkin myös ”sosiaalisessa hengessä”, sillä ne on suunniteltu luomaan työpaikkoja ja torjumaan työttömyyden vakavia seurauksia kehittyvien maiden epäsuotuisilla alueilla.

Lisäksi ne toteuttavat humanitaarisia aloitteita toiminta-alueellaan. Näiden aloitteiden tavoitteena on turvata lasten ja nuorten terveydenhuolto, koulutus ja sosiaalinen kehitys tunnuslauseella:United Kinder of the World.