Miljøet

Ferrero har som mål at anvende miljøvenlige metoder i alle sine virksomheder i hele verden.

Derfor anvender vi følgende strategier:
- Inden for alle vores virksomhedsområder organiserer vi projekter og programmer, der respekterer miljøet.

- Vi anvender energi, materialer og naturressourcer på en effektiv måde på vores fabrikker for at mindske miljøpåvirkningen og mængden af affald. Når det er muligt, anvender vi også vedvarende energikilder.

- Vi er medvidende om, at bevarelsen af vandkvalitet og -kvantitet ikke bare er et miljøproblem, men en udfordring, som hele landbrugssektoren og hele den økonomiske og sociale sektor står overfor. Derfor arbejder vi aktivt for en ansvarlig vandhåndtering.

- Vi udarbejder miljømål, og måler de fremskridt vi har gjort.

- Vi uddanner vores partnere, så de ovenstående principper følges over hele verden og af alle enheder i vores organisation.

- For at sikre at alt dette garanteres systematisk, har virksomheden indført et miljøstyringssystem i henhold til ISO 14001:2004.

Takket være dette system arbejder alle koncernens anlæg efter en global tilgang, som forener virksomhedens aktiviteter og vækst med lokale miljøbeskyttelsesspørgsmål.