Ferrero WWF:n kansainvälisen palmuöljypisteytyksen kärjessä vuonna 2016

21.09.2016

WWF julkaisi vuoden 2016 kansainvälisen palmuöljypisteytyksensä (WWF International Palm Oil Scorecard 2016) syyskuun 21. päivänä, ja Ferrero-konserni nousi pisteytyksessä kärkisijalle. Pisteytyksessä vertailtiin 137 kansainvälisen yrityksen palmuöljyn kestävyyttä edistäviä toimia vuonna 2015.

WWF on viime kuukausina analysoinut eurooppalaisia, pohjoisamerikkalaisia, australialaisia ja japanilaisia yrityksiä ja sitä, miten palmuöljyn sertifiointi ja palmuöljyn käytön kestävyyden varmistaminen on niissä hoidettu.

Ferrero sai pisteytyksessä yhdeksän pistettä yhdeksästä ja on sen mukaan “edelläkävijä” (Leading the way) alan lopullisen kestävyystavoitteen – sertifioidun kestävän palmuöljyn käyttöönoton kaikissa yrityksissä – edistämisessä.

Hyvän tuloksen takana on se, että Ferreron onnistui päästä vuodelle 2015 asettamaansa sertifiointitavoitteeseen eli sen lopputuotteet sisälsivät 100-prosenttisesti RSPO-sertifioitua eroteltua palmuöljyä. Lisäksi tulokseen vaikuttivat eräät muut Ferreron palmuöljyn kestävyyttä edistävät toimet.

Vuonna 2013 Ferrero vastasi kuluttajien ja työntekijöidensä toiveisiin ja otti käyttöön Ferrero Palm Oil Charter -käytännön, joka määrittelee yksittäiset avaintekijät, jotka varmistavat kestävän palmuöljyn toimitusketjun edellytykset.

Ferreron yhteistyö TFT:n kanssa on mahdollistanut sitoumusten jalkauttamisen konkreettisiksi toimiksi, kuten vierailut yhtiön käyttämillä palmuöljyplantaaseilla. Avainasemassa on jatkuva dialogi ja yhteistyö alihankkijoiden kanssa. Ferrero on sitoutunut kannustamaan ja tukemaan alihankkijoita käytännöllisten pitkän tähtäimen suunnitelmien kehittämisessä, toimeenpanemisessa ja seurannassa, ja siten varmistamaan, että Ferrero Palm Oil Charter -käytännön periaatteet otetaan käyttöön niin omilla kuin kolmansien osapuolten maatiloillakin. Seuraava askel on Ferrero Palm Oil Charter -käytännön periaatteiden toteutumisen todentaminen kolmannen osapuolen tiloilla.

Lisäksi Ferreron liittyminen POIG-ryhmään marraskuussa 2015 tarjosi yhtiölle uskottavan ja innovatiivisen lisäkanavan sitoumusten ja toimenpiteiden toteuttamiseen. Ferrero jakaa The Palm Oil Innovation Groupin tavoitteen pyrkiä “katkaisemaan yhteys palmuöljyn, metsien ja suomaiden tuhoutumisen ja ihmis- ja työoikeusrikkomusten välillä” (www.poig.org), ja tukee siksi HSC Approach -toimintamallia ja “Free and Fair Labor in Palm Oil Production: Principles and Implementation Guidance” -asiakirjaa. Nämä Ferreron huhtikuussa 2015 ja huhtikuussa 2016 allekirjoittamat asiakirjat tarjoavat yhtiön palmuöljytoimittajille työkalupakin, jonka avulla ne voivat toteuttaa Ferrero Palm Oil Charter -käytännön metsäkadon estämistä ja työntekijöiden oikeuksia koskevia periaatteita.

WWF:n palmuöljypisteytyksen tulos on meille erittäin tärkeä, sillä se korostaa sitä, kuinka tärkeää palmuöljyn tuotannon kestävyyden edistäminen meille on ja kannustaa meitä jatkamaan valitsemallamme tiellä.

Ferrero juhlii tänä vuonna 70-vuotissyntymäpäiviään. On sanomattakin selvää, että tämä tulos on sidoksissa vahvaan perintöön ja arvoihin, jotka tulevat Ferreron luontaisesta sitoutumisesta olla vastuullinen toimija maailman markkinoilla.

Mitkä ovat virstanpylväät Ferreron työssä kestävän palmuöljyn tuotannon eteen?

2005 - tammikuu - Ferrerosta tulee RSPO:n (Roundtable on Sustainable Palm Oil) jäsen
2013 - marraskuu - Ferrero julkaisee Palm Oil Charter -käytännön ja liittyy The Forest Trust -järjestöön.
2014 - toukokuu - Ferrero julkaisee ensimmäisen käytännön toteuttamista koskevan edistymisraportin
2014 - marraskuu - Ferrerosta tulee Palm Oil Innovation Group (POIG) -ryhmän tukija.
2014 - marraskuu - Ferrero tiedostaa, että sen käyttämillä plantaaseilla on edelleenkin joitakin epäkohtia, ja sopii toimintasuunnitelmasta yhdessä toimittajiensa kanssa.
2015 - tammikuu - kaikki Ferreron tuotteet kaikkialla maailmassa ovat RSPO-sertifioituja toimitusketjun erottelun perusteella eli tuotteissa käytetään konkreettisesti sertifioidusta toimitusketjusta peräisin olevaa palmuöljyä.
2015 - huhtikuu - Ferrero hyväksyy High Carbon Stock (HCS) Approach -toimintamallin, joka auttaa tunnistamaan suojeltavat trooppiset metsät ja plantaasien perustamiseen sopivat tuhoutuneet maa-alueet.
2015 - lokakuu - Ferrero kykenee jäljittämään 99,5 % ostamansa palmuöljyn tuottaneista tuotantolaitoksista ja plantaaseista.
2015 - marraskuu - Ferrerosta tulee Palm Oil Innovation Group (POIG) -ryhmän jäsen.
2016 - maaliskuu - Ferrero hyväksyy “Free and Fair Labor in Palm Oil Production: Principles and Implementation Guidance" -asiakirjan.”