FYYSINEN AKTIVITEETTI

FYYSISEN AKTIVITEETIN EDISTÄMINEN

Ferrero ja urheilu. Nämä kaksi sanaa ovat liittyneet toisiinsa ja vuosien ajan; urheiluhan tarkoittaa liikettä, myönteisiä arvoja ja elämästä nauttimista.
Tämä on yksi niistä syistä, jonka vuoksi Ferrero sponsoroi erilaisia urheilutapahtumia useissa maissa, joissa se toimii. Liittämällä Ferrero ja Kinder urheiluun, korostetaan urheilun ja terveellisen ja aktiivisen elämän tärkeyttä erityisesti nuorille. Ferrero myös tukee nuoria järjestämällä turnauksia ja tapahtumia, toimittamalla niihin laitteita ja antamalla tukensa urheiluseuroille.

Tapahtumien lista voisi jatkua, sillä urheilun sponsorointi on Ferrero Groupin jatkuva sitoumus. Tämä siksi, että Ferrero ˝ravitsee lapsia aivan kuin he olisivat ammattiurheilijoita˝.

Lue yhteiskuntavastuuraportti 2008–2009 >
Lue yhteiskuntavastuuraportti 2009–2010 >
Lue yhteiskuntavastuuraportti 2011 >
Lue yhteiskuntavastuuraportti 2012 >

Kinder+Sport

Kinder+Sport

PROJEKTI


Kinder+Sport on Ferrero Groupin maailmanlaajuinen sosiaalisesti vastuullinen ohjelma, jonka tavoitteena on edistää lasten ja nuorten aktiivisia elämäntapoja.

Yhteistyössä erikoistuneiden ja akkreditoitujen kumppaneiden kanssa (mukaan lukien kansallisia ja kansainvälisiä urheiluliittoja ja -yhdistyksiä), Kinder+Sportin tavoite on helpottaa lasten pääsyä urheilutoimintaan ja innostaa lapsia ja perheitä liikkumisen kulttuurin omaksumisessa.

Italiassa syntynyt Kinder+Sport on kasvanut vuosi vuodelta ja kehittynyt maailmanlaajuiseksi kutsumukseksi: se on aktiivinen nykyisin 27 maassa ja sen tavoite on aktivoida mukaan mahdollisimman paljon lapsia.

Vuodesta 2012 lähtien Kinder+Sportin tapahtumat ja ohjelmat on suunniteltu noudattaen maailmanlaajuisia ja ”läpinäkyviä” ohjeita, jotka on luotu maksimoimaan tehokkuus ja vastuullisuus ja tuomaan konkreettista arvoa yhteisölle.

Perustuen uskomukseen, että aktiivisista lapsista kasvaa todennäköisimmin aktiivisia aikuisia, Kinder+Sport edistää dynaamista leikkiä ja urheilua lasten ja heidän perheidensä keskuudessa, kannustaen heitä sitoutumaan fyysisen aktiviteetin harrastamiseen säännöllisenä osana heidän päivittäistä elämäänsä.

TÄRKEIMMÄT PERIAATTEET


Hanke perustuu tietoisuuteen siitä, että fyysinen aktiviteetti ja liikkuminen ovat lapsen koulutuksen keskeisiä hetkiä, sillä ne tukevat kehon tasapainoista kehitystä ja edistävät valmistautumista elämään yksilöinä ja huomisen kansalaisina.

Tämän takia Kinder+Sport edistää aikaista ja myönteistä lähestymistapaa liikuntaan ja motivoi nuorempia sukupolvia omaksumaan aktiivisen elämäntavan ja löytämään liikunnan ilon.

Kaikki hankkeet toteutetaan ainutlaatuisella tavalla:
 • mukaan otetaan mahdollisimman paljon lapsia;
 • koetaan hienoimpia urheilun arvoja, kuten ystävyys, solidaarisuus, integraatio, itseluottamus ja luottamus toisia kohtaan, jotka kaikki ovat tärkeitä periaatteita kypsymisessä ja vastuulliseksi aikuiseksi kasvamisessa;
 • otetaan mukaan perheet, jotta liikunnasta tulee yhteinen ja säännöllinen tapa
 • liikkumisesta tehdään rakentavaa ja hauskaa.

MITÄ ME TEEMME


Kinder+Sport on ylpeä voidessaan antaa tukensa perheille ja yhteisöille sen tehokkaiden toimenpiteiden kautta:
 • liikuntaohjelmien ylläpito
 • tarjoamalla kouluille teknisiä laitteita
 • tukemalla nuorten mestaruuskilpailuja
 • edistämällä kansainvälisiä opiskelijoiden mestaruuskilpailuja
 • sponsoroimalla urheilutapahtumia
 • järjestämällä monialaisia leirejä, jotta lapset tutustuvat urheiluun
 • tehdä yhteistyötä urheilijoiden ja mestareiden kanssa heidän toimiessaan aktiivisen elämäntavan ”lähettiläinä”
 • edistämällä tutkimushankkeita, joiden tavoitteena on tehostaa aktiivisen elämäntavan oppimista
Kinder+Sport parantaa ja laajentaa ohjelmiaan jatkuvasti, myös tähän mennessä saavutettujen tulosten ansiosta:
 • kattaa 27 maata
 • mukana 15 miljoonaa lasta ympäri maailman
 • yli 2,25 miljoonaa lasta liikkuu kanssamme
 • yhteistyötä 40 kansallisen ja kansainvälisen urheilujärjestön ja - yhdistyksen kanssa
 • 18 erilaista urheilulajia.

Kinder+Sport uskoo enemmän tekoihin kuin sanoihin ja sen tavoitteena on tulla johtavaksi toimijaksi lasten liikuttamisessa ympäri maailman.

Opi lisää >