STIFTELSE

STIFTELSE

OPPRINNELSEN


“Ønsket mitt er at de som har hjulpet meg med å utvikle innovative produkter skal ha et fysisk sted og ressurser til disposisjon slik at de kan fortsette å lære nye ting og at resultatene av deres ønske om å lære deretter vil gagne andre.”

“Det er grunnleggende feil å tenke på alderdom og pensjon som en grense som markerer slutten på et aktivt liv.
Kanskje har innstillingen mot eldre i dagens samfunn sine røtter i en mentalitet basert på materialisme og produktiv kapasitet, som overser spirituelle verdier og arven i erfaring, visdom og humanitet som den eldre har samlet opp i løpet av mange år og kan gi videre til de unge...”

“Det er disse fundamentale synspunktene som er bakgrunnen for mitt og min families ønske om å håndtere slike holdninger i Ferrero Group; Denne beslutningen har gjort at vi har opprettet en stiftelse som vil beære arbeidet, oppofrelsen, ansvarsfølelsen og den beundringsverdige lojaliteten til så mange kolleger."


Michele Ferrero, Alba 28. okt 1983

“Jobb, skap og doner”

Disse er de grunnleggende prinsippene til Piera, Pietro and Giovanni Ferrero Foundation, etablert i Alba i 1983 etter ønske fra Michele Ferrero.

Stiftelsen arbeider med utrettelig entusiasme og engasjement. Arbeidet omfavner sosial solidaritet og kultur, og fremhever de beste aspektene til mennesket.

Når det gjelder sosial støtte, tilbyr the Ferrero Foundation helse- og sosialhjelp til tidligere ansatte som har jobbet kontinuerlig for gruppen i minst 25 år. Stiftelsen bidrar med utdanning, kreative initiativer og fritidsaktiviteter for sine tidligere ansatte.

Den kulturelle sektoren på sin side, har aktiviteter innenfor områdene kunst, vitenskap, historie og litteratur, via organisering av konventer, konferanser, seminarer og utstillinger. Et spesifikt mål er å fremheve personlighetene og arbeidet til personer som har bånd til Alba-området eller Piedmont, sånn som Macrino d'Alba, Elvio Pertinace, Beppe Fenoglio, Pinot Gallizio, Pietrino Belli, Roberto Longhi og Giuseppe Vernazza. Alle disse har blitt beæret med en utstilling, konferanse eller publikasjon.


Mer informasjon finnes på: www.fondazioneferrero.it

FOR DE ANSATTE

FOR DE ANSATTE

Helt fra begynnelsen har Ferreros forretningsinnstilling vært basert på sterke verdier som reflekterer firmaets opprinnelse og historie. I følge disse verdiene, er mennesket naturlig hjertet til selskapet.

I denne konteksten streber Ferrero etter en ambisiøs sosial politikk rettet mot sine ansattes velbehag. To nøkkelprinsipper veileder denne prosessen. et konstant mål om vekst i firmaet, og ønsket om å utvikle sine ansatte videre.

I de siste årene har dette sosiale prosjektet blitt effektivt i Ferrero France med opprettelsen av en sosial organisasjon som de ansatte disponerer, og med lansering av en firmabarnehage og en klubb for de minste på området for å hjelpe til med barnepass.
I Mexico, for eksempel, er Ferrero i gang med å sette opp et stipendprogram for college, i Ecuador og Argentina har de ansatte rabatter i supermarkeder, Ferrero Luxembourg har innendørs fotballbane og tennisbaner tilgjengelig for de sporty blant oss!

Og denne listen er bare en liten del av initiativene man ser i Ferreros verden!

Les rapporten CSR 2008-2009 >
Les rapporten CSR 2009-2010 >
Les rapporten CSR 2011 >
Les rapporten CSR 2012 >

SOSIALT KONSERN-INITIATIVER

SOSIALT KONSERN-INITIATIVER

Ferrero sosialt konsern er fullverdige “selskaper” basert utelukkende på entreprenørkonsepter. De ønsker med andre ord profitt.

Men de har også et “sosialt” mål, siden de er utformet for å opprette arbeidsplasser og bekjempe de alvorlige konsekvensene som arbeidsløshet har i mindre priviligerte områder i utviklingsland.

Videre er humanitære initiativer i områdene hvor de har sin virksomhet en del av den sosiale tankegangen. Disse initiativene er rettet mot å besørge helsestell, utdannelse og sosial utvikling til barn og tenåringer, med mottoet: United Kinder of the World.