Ferrero esittelee neljännen yhteiskuntavastuuraporttinsa

Ferreron neljäs yhteiskuntavastuuraportti on nyt saatavilla sen julkistamisen jälkeen “Il Sole 24Ore” -pääkonttorissa Milanossa 10. heinäkuuta.

Tämä neljäs painos luonnosteltiin GRI-organisaation (Global Reporting Initiatives) parametrien mukaisesti. GRI-lausunto hyväksyy Ferrero-konsernin toisena perättäisenä vuonna korkeimmalle raportointitasolle, joka vastaa arvosanaa A+.

Raportti ottaa myös huomioon Yhdistyneiden Kansankuntien Global Compact -aloitteen "10 periaatetta" ja " monikansallisia yhtiöitä koskevat OECD:n toimintaohjeet." Raportin ulkoisen tarkistuksen suoritti DELOITTE.

Tänä vuonna yhteiskuntavastuuraportti yhdistetään yhtymän sosiaalisen vastuun verkkosivuston julkistamiseen. Verkkosivut tarjoavat hyödyllistä sosiaaliseen vastuuseen liittyvää tietoa, mahdollisuuden tarkastella ja ladata aikaisempia raportteja sekä pääsyn konsernin interaktiiviseen kestävän kehityksen mittariin.

Uusi sosiaalisen vastuun verkkosivusto löytyy osoitteesta www.csr.ferrero.com