Ympäristö

Ferreron tavoitteena on toimia ympäristöystävällisesti kaikessa liiketoiminnassaan kaikkialla maailmassa.

Siksi noudatamme seuraavia strategioita:

- Järjestämme ympäristön hyvinvointia tukevia hankkeita ja ohjelmia kaikilla liiketoiminta-alueillamme.

- Käytämme energiaa, materiaaleja ja luonnonvaroja tehokkaalla tavalla tehtaissamme vähentääksemme ympäristövaikutustamme ja jätteiden määrää. Käytämme uusiutuvia energialähteitä mahdollisuuksien mukaan.

- Ymmärrämme, ettei veden määrän ja laadun säilyttäminen ole ainoastaan ympäristökysymys vaan myös haaste, johon koko maanviljelyjärjestelmän sekä taloudellisten ja yhteiskunnallisten tahojen on vastattava. Siksi ponnistelemme aktiivisesti vastuullisen vedenkäsittelyn turvaamiseksi.

- Asetamme ympäristötavoitteita ja mittaamme kehitystämme.

- Koulutamme yhteistyökumppaneitamme, jotta yllä mainittuja periaatteita noudatetaan kaikkialla organisaatiossamme ja sen yksiköissä.

- Taataksemme periaatteiden järjestelmällisen toteutumisen olemme ottaneet käyttöön ympäristönhallintajärjestelmän standardin ISO 14001:2004 mukaisesti.

Tämän järjestelmän ansiosta kaikissa konsernin tuotantolaitoksissa noudatetaan yhteistä globaalia ajattelutapaa, jossa yrityksen toiminta ja kasvu yhdistyvät paikallisiin ympäristönsuojeluasioihin.