KOMMUNIKATIONSPOLICY

I den industrialiserade världen har framväxten av en alltmer stillasittande livsstil – oavsett om den beror på personliga eller miljömässiga skäl – lett till allt fler hälsoproblem som, direkt eller indirekt, kan vara kopplade till överkonsumtion av livsmedel.

Vi har noggrant undersökt vilka effekterna av våra produkter är på ämnesomsättningen vid normal konsumtion.

Resultaten från kliniska tester, som utförts helt och hållet enligt föreskrifterna, har lugnat oss beträffande balansen av fetter, sockerinnehållet och även mättnadskänslan från våra produkter.

Den snabba ökningen av antalet personer med övervikt, även bland mycket unga människor, har inte desto mindre lett till att vi aktivt stödjer utbildningsprogram kring livsmedel (EPODE – som sponsras tillsammans med EU-kommissionens generaldirektorat för hälsa och konsumentskydd) i många länder där vi bedriver verksamhet, liksom initiativ för att lära ut skillnaden mellan reklam och information (Media Smart).

Dessutom är Ferrero aktivt engagerat i arbetet för ansvarsfull annonsering, där annonsören följer ICC:s (Internationella Handelskammaren) självreglerande föreskrifter.

Från 1 januari 2012 kommer Ferrero-gruppen att använda sig av särskilda regler för annonsering och marknadsföring. Texten kan i sin helhet läsas på www.ferrero.com >