FORSKNING

FORSKNING

En av våra styrkor är företagets kontinuerliga forskningsarbete, som är inriktat på att skapa produkter som är ännu mer innovativa och unika. Ansvaret för detta krävande och utmanande arbete ligger på ett särskilt företag inom koncernen – Soremartec (Société de recherche de marketing et technique) – där Ferrero-koncernens avdelning för forskning och utveckling finns.

Soremartecs uppgift är att studera, konstruera och skapa nya produkter som till punkt och pricka följer vår filosofi: helt nyskapande produkter, som kan bilda nya marknadsnischer, som bygger på exklusiva ingredienser och som tagits fram genom komplexa tekniska produktionsprocesser.

En av våra strategiska aktiviteter är att utse en grupp av tekniska specialister som undersöker produkternas smak och utseende. Gruppen håller även ett öga på livsmedelsindustrin för att upptäcka och undersöka nya och annorlunda system, ofta lånade från andra tillverkningsbranscher, som kan vara användbara i bearbetningen av råvaror för ”specialprodukter” och för framtagningen av produktionssystem som kan garantera högre kvalitet och effektivitet till lägre kostnad.


TEKNIK

TEKNIK

Den enda möjligheten för ett företag att varje dag leverera miljontals konfektyrprodukter till marknader över hela världen är att fokusera på kontinuerlig utveckling, som även innefattar produktions- och förpackningsprocesserna. Varje år investerar vi i organisatoriska och tekniska förbättringar av produktionslinjerna. Många patent har godkänts, vilket skyddar våran kreativitet och fantasi inom området industriell produktionsteknik.

Den ständiga fokuseringen på kvalitet, tillsammans med behovet av att skapa helt unika konfektyrprodukter, har ofta krävt utveckling av speciell teknik och utrustning. Detta är fallet för Ferrero Rocher, ett sfäriskt kex. Denna speciella egenskap – den ovanliga formen, som sedan även har använts för andra Ferrero-produkter – krävde studier och konstruktion av unik maskinutrustning, som fram till dess varit okänd på marknaden. Vi ligger även i frontlinjen vad gäller paketering och undersöker och utvecklar förpackningstyper som kan förbättra produkternas bevarande och förlänga hållbarhetstiden (och därigenom ”bäst före”-datumet). Förpackningarna testas noggrant för att kontrollera de fysiska, kemiska och mikrobiologiska egenskaperna. Det vanligaste är att nya tekniska lösningar utvecklas för att garantera att förpackningarna kan skydda produkterna mot extrema temperaturer i svåra klimat. Dessutom utvecklas aktiva förpackningar (som kan skydda och bevara livsmedel, exempelvis genom att suga upp syre), manipuleringssäkra förpackningar (som skyddar produkter mot eventuell manipulering) och förpackningar med kraftiga syrebarriärer (gjorda av ogenomtränglig film som är särskilt ogenomtränglig för syre) som begränsar oxideringen.

Även enkla moment, som att knyta ett band eller dekorera en produkt, kan ställa till problem om de måste utföras på ett stort antal färdiga produkter. I själva verket går det inte att sköta detta manuellt utan att riskera produkternas kvalitet. Av denna anledning har vi behövt införa en hög automatiseringsnivå i produktionslinjerna, för att förbättra produkternas presentation med standardiserade dekorationer, samtidigt som antalet produktionssteg hålls på ett minimum. System och maskiner har tagits fram för att fungera för många olika produkter på en gång, samtidigt som man behåller den individuella omsorg och uppmärksamhet som är kännetecknande för hantverksmässiga produkter.