FORRETNINGSMESSIGE RETNINGSLINJER

De forretningsmessige retningslinjene til Ferrero Group ble lansert i mai 2011 og ble publisert første gang i den andre CSR-rapporten i juni 2011.

Med disse retningslinjene ønsker gruppen å dele, med leverandører, handelspartnere, kommersielle agenter, underleverandører, distributører, forhandlere og deres ansatte, Ferreros prinsipper i tillegg til de høye Ferrero-standardene hva gjelder den høye kvaliteten til produktene deres.

De forretningsmessige retningslinjene gjelder “business to business”-forhold, i samsvar med Ferreros etiske retningslinjer og er basert på 5 prioriteter:

1) Høy standard på produktkvalitet og -sikkerhet
2) Overholdelse av menneskerettigheter
3) Miljøvern og bærekraft
4) Arbeidsmiljø
5) Forretningsintegritet


Retningslinjene vil deles gjennom ABCDE (A Business Code Dialogue Engagement/Engasjement for dialog angående forretningsmessige retningslinjer)-planen, som vil lanseres før 2013, i tillegg til ekstern forsikring fra uavhengige instanser.

Last ned hele teksten med forretningsmessige retningslinjer >

FERREROS SERVICETELEFON FOR INTEGRITETSSAKER

Ferreros servicetelefon for integritetssaker skal brukes i sammenheng med de etiske reglene og/eller reglene om konfidensialitet og god forretningsskikk. Servicetelefonen er døgnåpen hele året og betjenes på 43 språk. Servicetelefonen for integritetssaker betjenes av tredjeparten Convercent. Etter at en rapport er sendt til Convercent, blir den umiddelbart sendt til Steering-komiteen for gjennomgang.
Klikk her for å kontakte Ferreros servicetelefon dersom du vill stille et spørsmål, rapportere om en hendelse eller finne et lokalt telefonnummer