LIIKETOIMINNAN MENETTELYSÄÄNNÖT

Ferrero Groupin Liiketoiminnan menettelysäännöt hyväksyttiin toukokuussa 2011 ja ne julkaistiin ensimmäistä kertaa toisessa yhteiskuntavastuuraportissa kesäkuussa 2011.

Nämä säännöt auttavat konsernia jakamaan Ferreron periaatteet ja tuotteiden laatustandardit toimittajiensa, kauppakumppaneidensa, kaupallisten edustajien, alihankkijoiden, jakelijoiden, myyjien ja heidän työntekijöidensa kanssa.

Liiketoiminnan menettelysääntöjä sovelletaan yritysten välisissä suhteissa Ferreron eettisten ohjeiden mukaisesti ja ne perustuvat 5 painopistealueeseen:

1) Korkea tuotteiden laatu ja turvallisuus
2) Sitoutuminen ihmisoikeuksiin
3) Ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys
4) Työympäristön olosuhteet
5) Liiketoiminnan rehellisyys

Säännöt jaetaan ennen vuotta 2013 sekä ABCDE (A Business Code Dialogue Engagement) -toimintasuunnitelman että itsenäisten toimielimien ulkoisen vakuutuksen kautta.

Lataa liiketoiminnan menettelysääntöjen koko teksti >