Företagsfilosofi

Hög kvalitet, hantverksmässig precision, fräscha produkter, noggrant urval av bra råvaror, respekt för och omsorg om våra kunder. Det är några av våra värderingar som har medverkat till att göra våra produkter kända och älskade av miljontals människor över hela världen. Våra produkter är resultatet av innovativa idéer och är därför ofta omöjliga att härma även om de finns spridda över hela världen. De har blivit en del av det kollektiva minnet och traditionen i många länder, där de ofta räknas som verkliga kulturella ikoner.

Vi lägger ner stor omsorg inom områden som miljö, sociala frågor, hygien och situationen i de lokalsamhällen där vi idag bedriver verksamhet. Dessutom har vi också ett stort engagemang för den egna personalen.
Idag är många av våra produkter ”globala”, och idag är Ferrero den fjärde största konfektyrkoncernen i världen.
Vi kännetecknas av att vara ”glokala” (tänk globalt, agera lokalt), dvs ett företag som är såväl globalt som lokalt och som fokuserar på internationell utveckling utan att förlora banden till det lokala samhället.

Kunden är alltid i centrum. Våra relationer till kunderna bygger på långvarigt och ömsesidigt förtroende, som utvecklats genom åren tack vare kunskap, erfarenhet, förståelse och intuition.