FERRERO-KONSERNET

Ferrero International S.A., holdingselskapet til Ferrero-gruppen, har godkjent gruppens konsernregnskap for året som ble avsluttet 31. august 2011. Per nevnte dato, besto gruppen av syttito tilknyttede selskaper, inkludert trettiåtte forretningsenheter, femten produksjonsanlegg og tre sosiale selskaper, og deres produkter tas opp av mer enn ett hundre utsalgsmarkeder.

Gruppen er ledet av Giovanni Ferrero som administrerende direktør, og avsluttet driftsåret med en konsolidert omsetning på 7 218 millioner euro, som utgjør en økning på 9,1 % i forhold til året før. Driftsresultatene var spesielt gode i Russland, USA og Brasil. Driftsresultatet for hele gruppen derimot, med en inntekt før skatt på 856 millioner euro, ned 4,1 % i forhold til forrige år, reflekterer en ekstremt vanskelig økonomisk situasjon internasjonalt, med høy finansiell flyktighet som påvirker alle land, verden over.

Gjennomsnittlig antall personer ansatt i 2010/11 var 21 913 årsverk, godt i overensstemmelse med ansettelsesnivået i forrige år (21 736 årsverk).

I løpet av året som ble avsluttet 31. august 2011, foretok gruppen nye investeringer som beløp seg til 382 millioner euro (5,3 % av omsetning), og 350 millioner av dette beløpet ble brukt på å forsterke gruppens produksjonsaktiviteter. Ved siden av konstante bidrag til innovasjon, forskning og utvikling, ble det også investert i feltene energi og miljømessig bærekraft på Ferreros produksjonsanlegg i Italia, Tyskland, Polen og Belgia. Gruppen videreførte sine initiativer for utvikling av noen av de fattigste områdene i verden i samsvar med Ferreros sosiale virksomhet-program.