FERRERO-KONSERNI

Ferrero International S.A., Ferrero-konsernin emoyhtiö on hyväksynyt 31. elokuuta suljetun tilikauden konsernitilinpäätöksen.

Chief Executive Officiers’na toimivien Pietro ja Giovanni Ferreron johtama konserni koostuu tilikauden lopussa yli 70:stä yhdistetystä konserniyrityksestä, joista 38 on liiketoimintaa harjoittavia, 15 tehdasta ja kolme sosiaalisen ohjelman puitteissa toimivia yrityksiä toimittaen tuotteita yli sadalle loppumarkkinalle.

Konserni päätti tilikauden 6 617 miljoonan liikevaihdolla, 4,3 % kasvulla edelliseen kauteen nähden saavuttaen 893 miljoonan euron nettotuloksen ennen veroja.

Ryhmittymän työntekijöiden keskimääräinen lukumäärä kaudella 2009/10 oli 21 736 henkilöä pysyen edellisvuoden tasolla.

Tuotannolliset investoinnit 31. elokuuta 2010 suljetun tilikauden aikana olivat 383 miljoonaan euroa (5,8 % liikevaihdosta). Jatkuvien investointikohteiden tutkimuksen, tuotekehityksen ja innovaatioiden lisäksi konserni on investoinut energia- ja kestävän ympäristökehityksen alaan sen Italiassa, Saksassa, Puolassa ja Belgiassa toimivilla tehtailla. Konserni on jatkanut aloitteitaan maailman alikehittyneimmissä maissa Ferreron sosiaalisen ohjelman mukaisesti.

"Vastuullinen yritys-raportti”, joka on laadittu "Global Reporting Initiative" määrittelemien yleistavoitteiden mukaisesti, saatiin myös julkaistua kuluneen tilivuoden aikana tuoden lisäpainoa konsernin peruseettisille arvoille.

Tutustu Ferrero-konsernin kotisivuihin osoitteessa www.ferrero.com