Forretningsfilosofi

Høy kvalitet, håndverksmessig presisjon, friske produkter, nøye utvalgte råvarer, respekt og omsorg for våre kunder. Dette er noen av våre verdier som har bidratt til å gjøre våre produkter kjent og elsket av millioner av mennesker verden over. Våre produkter er resultatet av innovative ideer, og er derfor ofte umulige å etterligne selv om de er spredt over hele verden. De har blitt en del av det kollektive minnet og tradisjonen i mange land der de ofte anses som kulturelle ikoner.

Vi bruker mye ressurser på områder som hygiene, miljø, sosiale spørsmål og situasjonen i de lokalsamfunnene der vi gjør forretninger. Dessuten har vi også et stort engasjement i forhold til de ansatte.
I dag er Ferrero er det fjerde største konditorkonsernet i verden, og mange av våre produkter er globale.
Vi kjennetegnes av at vi er ”glokale” (global tenking, lokal handling), det vil si et selskap som er både globalt og lokalt, og som fokuserer på internasjonal utvikling uten å miste tilknytningen til lokalsamfunnet.

Kunden er alltid i sentrum. Våre relasjoner til kundene bygger på langvarig og omfattende tillit som har blitt utviklet opp gjennom årene takket være kunnskap, erfaring, forståelse og intuisjon. Den gode relasjonen til kundene er et bevis på vårt engasjement i forhold til kundenes behov, og er en grunnleggende årsak til vår fremgang.