ETISK KOD

Vårt mål med denna etiska kod är att undanröja alla tveksamheter gällande uppförande, men även att ge alla som arbetar med vårt Företag en förståelse för våra underliggande värderingar.

Tack vare vår etiska kod har vi inte bara chansen att förankra beprövad yrkesskicklighet utan också att skapa riktlinjer, en ”kompass”, med vars hjälp vårt uppförande i framtiden kan styras både internt och externt.

Klicka här för att ladda ned dokumentet (PDF-version)>

FERREROS INTEGRITETSLINJE

Ferreros integritetslinje ska användas för att rapportera problem gällande sekretessen kring vår etikkod och/eller vår uppförandekod. Den har öppet dygnet runt, 365 dagar om året och kan användas på 43 olika språk. Ferreros integritetslinje sköts av en tredje part som heter Convercent. När en rapport har lämnats till Convercent blir den omedelbart tillgänglig för en Ferrero-styrgrupp för granskning.
Klicka här för att ansluta till Ferreros integritetslinje om du vill ställa en fråga, rapportera en incident eller hitta ett lokalt telefonnummer.