ETISKE RETNINGSLINJER

Med disse etiske retningslinjene er målet vårt å redusere usikkerheten med hensyn til adferd, men også å gi alle som jobber i firmaet vårt en forståelse av våre underliggende verdier.

De etiske retningslinjene gir en mulighet til å ikke bare formalisere veletablert kunnskap men også å opprette veiledning, et "kompass" som styrer kompleksiteten i vår fremtidig adferd, både internt og eksternt.

Klikk her for å laste ned dokumentet (PDF-versjon)>

FERREROS SERVICETELEFON FOR INTEGRITETSSAKER

Ferreros servicetelefon for integritetssaker skal brukes i sammenheng med de etiske reglene og/eller reglene om konfidensialitet og god forretningsskikk. Servicetelefonen er døgnåpen hele året og betjenes på 43 språk. Servicetelefonen for integritetssaker betjenes av tredjeparten Convercent. Etter at en rapport er sendt til Convercent, blir den umiddelbart sendt til Steering-komiteen for gjennomgang.
Klikk her for å kontakte Ferreros servicetelefon dersom du vill stille et spørsmål, rapportere om en hendelse eller finne et lokalt telefonnummer