RIKTLINJER FÖR AFFÄRSRELATIONER

Ferrero-koncernens uppförandekod, som antogs i maj 2011, offentliggjordes för första gången i den andra rapporten om företagets sociala ansvar i juni 2011 och delas sedan 2013 med samtliga aktörer i värdekedjan.

Koden bygger på Ferreros principer, följer koncernens etiska regler och definierar Ferreros praxis inom följande områden:
1. excellens inom produktkvalitet och produktsäkerhet,
2. engagemang för att skydda de mänskliga rättigheterna,
3. miljöskydd och hållbarhet,
4. garanti för villkoren på arbetsplatsen,
5. affärsmässig integritet.

ABCDE-PLANEN

Vi la även in ett avtalsvillkor för bekräftelse och godkännande av koden i de nya avtal som tecknades under 2013/2014, i synnerhet inom områden relaterade till tillverkningen av KINDER®-leksaker och outsourcad produktion (tillverkningsavtal).

Koden är föremål för en delningsplan kallad ABCDE (A Business Code Dialogue Engagement – ung. Ett åtagande för dialog kring företagets kod).