DELA VÄRDERINGAR FÖR ATT SKAPA VÄRDE

Ferreros hållbarhetsstrategi stöds av vårt företagssociala ansvars starka vision: ”Att dela värderingar är att skapa värde”.

Detta betyder att vårt sätt att skapa värden inte bara baseras på att bibehålla starka oförändrade värden, det antyder även ansvaret att dela med sig av dem till alla intressenter: inom företaget, gentemot konsumenter och familjer, till samhällena där vi arbetar och andra organisationer med vilka vi samverkar.

Den sociala ansvarsrapporten strävar efter att illustrera strategin av det sociala ansvar och den hållbarhet som Ferrero Group och dess relaterade initiativ har utvecklat i hela världen.

FÖR ATT ta del av ALLT INNEHÅLL RELATERAT TILL RAPPORTERNA OM FÖRETAGETSSOCIALT ANSVAR, BESÖK www.ferrerocsr.com.