YHTEISET ARVOT LUOVAT ARVOA

Ferreron kestävän kehityksen strategiaa tukee yrityksemme sosiaalisen vastuun vahva visio: ”Yhteiset arvot luovat arvoa”.

Tämä merkitsee, että tapamme luoda arvoa ei perustu ainoastaan vahvojen ja muuttumattomien arvojen hyödyntämiseen, vaan siihen kuuluu myös vastuu niiden jakamisesta kaikkien sidosryhmien kesken, yrityksen sisällä, kuluttajille ja perheille, yhteisöille, joissa toimimme sekä muille organisaatioille, joiden jäseniä olemme.

Yhteiskuntavastuuraporttien
tarkoituksena on havainnollistaa Ferrero-yhtymän ja siihen liittyvien maailmanlaajuisten aloitteiden sosiaalisen vastuun ja kestävän kehityksen strategiaa.

TARKASTELLAKSESI YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTIEN LIITTYVÄÄ SISÄLTÖÄ KÄY VERKKOSIVUILLA www.ferrerocsr.com.