ANSVARLIG KOMMUNIKASJON FOR VELINFORMERTE VALG

Økt oppmerksomhet på verdensbasis om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet har stor betydning for den internasjonale mat- og drikkevareindustrien som Ferrero er en del av.

Ferrero støtter oppfatningen om at ansvarlig kommersiell kommunikasjon kan hjelpe forbrukere å ta gode valg om mat- og drikkevareprodukter, samt forstå betydningen av ernæring, kosthold og fysisk aktivitet for å oppnå en global sunn og aktiv livsstil. Industrien kan spille en viktig rolle ved å formidle kommersiell kommunikasjon i tråd med prinsippene for god ernæring, et balansert kosthold, fysisk aktivitet og personlige valg.

Som en global industriaktør følger Ferrero konsekvent "Framework for responsible food and beverage communication" (Rammeverk for ansvarlig mat- og drikkevarekommunikasjon) som er vedtatt av ICC – International Chamber of Commerce, samt regionale og nasjonale selvpålagte regler som er utviklet lokalt på bakgrunn av rammeverket.
Ferrero erkjenner behovet for adekvate håndhevelsesmekanismer for å gripe inn mot eller endre annonser som ikke oppfyller de selvpålagte reglene som er nevnt over.


Ferrero tror at effektiv egenkontroll av kommersiell kommunikasjon gir et verdifullt rammeverk for å tjene forbrukerens interesser best mulig gjennom oppriktig og presis kommunikasjon.

Det er derfor Ferrero, både individuelt og gjennom organisasjonene vi er tilknyttet (som WFA, World Federation of Advertisers, og IFBA, International Food & Beverage Alliance), deltar aktivt i egenkontrollprosessen både på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Klikk her for å laste ned den fullstendige versjonen av dokumentet "Ferreros annonserings- og markedsføringsprinsipper>