AFFÄRSKOD

Ferrero-koncernens affärskod antogs i maj 2011 och offentliggjordes första gången i den andra CSR-rapporten i juni 2011.

Den här koden hjälper koncernen att informera leverantörer, handelspartner, ombud, underleverantörer, distributörer, säljare och deras medarbetare om Ferreros principer samt om Ferreros produktstandarder.

Affärskoden tillämpas vid relationer mellan företag och följer Ferreros etiska kod och innefattar 5 prioriterade områden:

1) Oklanderlig produktkvalitet och produktsäkerhet
2) Engagemang i mänskliga rättigheter
3) Miljöskydd och hållbarhet
4) Arbetsmiljövillkor
5) Affärsintegritet


Koden kommer att kommuniceras via ABCDE (A Business Code Dialogue Engagement)-planen, vilken kommer lanseras före 2013, samt via extern försäkran från oberoende organ.

Här kan du ladda ned hela texten om vår affärskod >

FERREROS INTEGRITETSLINJE

Ferreros integritetslinje ska användas för att rapportera problem gällande sekretessen kring vår etikkod och/eller vår uppförandekod. Den har öppet dygnet runt, 365 dagar om året och kan användas på 43 olika språk. Ferreros integritetslinje sköts av en tredje part som heter Convercent. När en rapport har lämnats till Convercent blir den omedelbart tillgänglig för en Ferrero-styrgrupp för granskning.
Klicka här för att ansluta till Ferreros integritetslinje om du vill ställa en fråga, rapportera en incident eller hitta ett lokalt telefonnummer.